Ogólnopolskie Zakończenie Roku Szkoleniowego 2012/2013 OHP

19 czerwca 2013 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się Ogólnopolskie Zakończenie Roku Szkoleniowego 2012/2013 w Ochotniczych Hufcach Pracy.

W uroczystości połączonej z inauguracją III Festiwalu Kultury Młodzieży OHP, wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród nich min.:  Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Komendant Główny OHP Marian Najdychor, Konsul Republiki Białorusi w Białej Podlaskiej Aleksander Łozicki, Starosta Bialski Tadeusz Łazowski, prezydent Białej Podlaskiej Andrzej Czapski, Kurator Oświaty w Lublinie Krzysztof Babisz, jak również dyrektorzy szkół, w których kształci się młodzież OHP.  Do Roskoszy przyjechała także młodzież z całej Polski, wyróżniona za wyniki w nauce, osiągnięcia na polu społecznym, artystycznym, sportowym wraz z kadrą reprezentującą jednostki OHP ze wszystkich województw, a także uczestnicy Festiwalu Kultury Młodzieży OHP odbywającego się w Radzyniu Podlaskim.

Uroczystą galę otworzył Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Pan Marian Najdychor. W swoim przemówieniu pogratulował młodzieży sukcesów i życzył powodzenia w dalszym, dorosłym życiu. Podziękował również kadrze OHP za poniesiony trud wychowawczy.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił ważną rolę OHP-w kontekście 55 rocznicy ich powstania-jaką dziś pełnią w wychowywaniu i kształceniu młodzieży. Przypomniał, że dzięki OHP ich uczestnicy mogą kształcić się w zawodach poszukiwanych nie tylko na polskim, ale i na europejskich rynkach pracy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku młodych ludzi pochodzących ze środowisk defaworyzowanych, mających utrudniony dostęp do instytucji prowadzących szkolenia, kursy zawodowe, a także doradztwo zawodowe. Minister przytoczył także jedno ważniejszych przesłań Jana Pawła II do młodych Polaków wypowiedziane na Jasnej Górze w 1983 r., a przypomniane na Westerplatte: "Musicie od siebie wymagać, choćby inni od Was nie wymagali".

Spośród kilkunastu tysięcy młodych ludzi kończących naukę i szkolenie w OHP wyróżniono 41 uczestników osiągających najlepsze wyniki w nauce, wysoki stopień przygotowania zawodowego oraz wyróżniających się przykładną postawą moralną i zaangażowaniem w życie społeczne.

Wyróżniona młodzież otrzymała Listy gratulacyjne od Komendanta Głównego OHP oraz wspaniałe nagrody. Spośród uczestników Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wyróżniono Marię Dudzińską.

Kadra OHP wyróżniająca się na polu pracy wychowawczej została udekorowana Medalami Komisji Edukacji Narodowej, które wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Tadeusz Sławecki.

Podczas uroczystości listy gratulacyjne za długoletnią służbę otrzymali też pracownicy OHP z długoletnim stażem pracy. Z ECKiW OHP w Roskoszy uhonorowano w ten sposób Grażynę Wróblewską. Listy wręczali Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz i Komendant Główny OHP Marian Najdychor.

Po części oficjalnej odbył się koncert zespołu „FORTUNA” z Domu Kultury Białoruskiej Kolei w Brześciu.

W godzinach wieczornych młodzież bawiła się na dyskotece połączonej z kolacją grillową.

 

 Zdjęcia i tekst dzięki uprzejmości Biura Prasowego Komendy Głównej OHP.

 

0000028019

0000028020

0000028022

0000028033

 

_MG_1439

 

_MG_1464

 

_MG_1456

 

_MG_1471

 

0000028054