Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkoleniowego 2008/2009 OHP

Pięcioosobowa delegacja wychowanków Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wraz z opiekunami uczestniczyła w Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkoleniowego 2008/2009 Ochotniczych Hufców Pracy.

Uroczystość inauguracyjna odbyła się 9 października 2008 r. w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu.

Ceremonia zgromadziła tysiąc osób – uczestników i kadry z jednostek Ochotniczych Hufców Pracy z całego kraju. Przybyli na nią także: JE ks. biskup Bogdan Wojtuś, Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, jego zastępca Marian Najdychor, duszpasterze wojewódzcy OHP, przedstawiciele władz administracyjnych, samorządowych, Wojewódzkiej Komendy Policji, Izby Rzemieślniczej, wojewódzcy komendanci OHP i ich zastępcy, przedstawiciele sądów, kuratorium oświaty, instytucji naukowych i kulturalnych województwa wielkopolskiego.

Uroczystość na Placu Papieskim poprowadzili przełożony Klasztoru Marianów w Licheniu ks. Wojciech Sokołowski i długoletni opiekun religijny młodzieży OHP ks. kanonik Jacek Laszczyk. Mszę świętą celebrował ks. biskup Bogdan Wojtuś w asyście 22 księży.

W Bazylice licheńskiej nastąpiło również ślubowanie uczestników pierwszego rocznika OHP.
Była to już trzecia ogólnopolska pielgrzymka do Sanktuarium w Licheniu.