Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi – warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty wraz z zakupem ubrań

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do składania ofert przy udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – Przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty wraz z zakupem ubrań dla 10 osób w wieku 18 – 24 lata w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 2018/S 072-160488

Numer referencyjny nadany sprawie przez Prowadzącego postępowanie: ZP7/Kreowanie wizerunku/OSDZ YEI/2018/Roskosz

Termin składania ofert 20.04.2018 do godziny 10:00 w ECKiW OHP w Roskoszy w sekretariacie

 

Załączniki:

2018-OJS072-160488-pl

ZP7 WZUS – kreowanie wizerunku

ZP7 Formularz ofertowy – Kreowanie wizerunku

ZP7 Umowa wzór- kreowanie wizerunku