Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi – samodzielność

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do składania ofert przy udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – Przeprowadzenie warsztatów przygotowujących do usamodzielnienia się uczestników w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert 26.01.2018r.

Numer postępowania nadany przez zamawiającego: Nr: ZP4/Samodzielność/OSDZ YEI/2018/Roskosz

Załączniki:

ZP2 Formularz ofertowy – samodzielność

ZP 2 WZUS Warsztaty samodzielności

Ogłoszenie na warsztaty usamodzielnienia

ZP2 Umowa wzór samodzielność

informacja z otwarcia ofert

informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia