Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi – prawo jazdy kat. B

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do składania ofert przy udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 6 osób w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert 19.02.2018r.

Numer postępowania nadany przez zamawiającego: Nr: ZP5/Prawo jazdy/OSDZ YEI/2018/Roskosz

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu na kurs prawa jazdy kat. B20180205Ogłoszenie o zamówieniu na kurs prawa jazdy kat. B20180205

ZP 5 WZUS – Kurs prawa jazdy kat. B

ZP5 Formularz ofertowy – prawo jazdy kat. B

ZP5 Umowa wzór – prawo jazdy kat.B

Informacja z otwarcia ofert – prawo jazdy kat. B20180220

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty – prawo jazdy kat. B20180222

13 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia20180307