Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi – kursy zawodowe

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do składania ofert przy udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 10 osób w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert 19.03.2018r.

Numer postępowania nadany przez zamawiającego: Nr: Z65/Zawodowe/OSDZ YEI/2018/Roskosz

Numer nadany przez biuletyn zamówień: 2018/S 048-106241

Załączniki:

Ogłoszenie w biuletynie

ZP6 WZUS kursy zawodowe

ZP6 Formularz ofertowy – komputerowe i ECDL

ZP6 Umowa wzór- kursy zawodowe

informacja z otwarcia ofert – kursy zawodowe20180319

informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty – kursy zawodowe20180319

Korekta informacji z otwarcia ofert – kursy zawodowe20180320

Korekta informacji z wyboru najkorzystniejszej oferty – kursy zawodowe20180320