„Obdarowani Wolnością” – działania przygotowawcze

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwają działania przygotowawcze w ramach realizacji projektu „Obdarowani wolnością”, finansowanego ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji MEN. Projekt rozpoczął się 1 lipca tego toku, bierze w nim udział po 10 uczestników i 2 opiekunów z ECKiW OHP w Roskoszy oraz z organizacji partnerskiej z Litwy.

Przygotowując się do przeprowadzenia międzynarodowej wymiany młodzieży w sierpniu br., młodzież rozpoczęła spotkania w swoich narodowych grupach oraz samodzielnie przygotowuje prezentacje, wywiady, plakaty, program wieczorków narodowych, gry i zabawy, które zostaną wykorzystane podczas międzynarodowego spotkania w Roskoszy.

Podczas pierwszego spotkania przygotowawczego, które miało miejsce w Internacie ECKiW w Białej Podlaskiej uczestnicy przypomnieli sobie i powtórnie przeanalizowali wszystkie cele, założenia i zaplanowane na etapie wnioskowania działania, omówili kwestie organizacyjne związane z transportem, zakwaterowaniem, podzielili się pomysłami i spostrzeżeniami oraz zadaniami, które przygotuje indywidualnie i w mniejszych grupach na kolejne spotkania.

Głównym celem projektu jest inspirowanie młodzieży z lokalnych społeczności do zainteresowania się wydarzeniami z najnowszej historii Polski i Litwy związanej z pontyfikatem Papieża św. Jana Pawła II w kontekście odzyskania wolności i niepodległości przez kraje partnerskie poprzez atrakcyjne i aktywne metody edukacyjne. Realizując poszczególne zadania młodzież z obu krajów będzie pogłębiała wiedzę o roli św. Jana Pawła II w odzyskaniu wolności i niepodległości przez Polskę i Litwę oraz zachęcała do tego lokalną społeczność poprzez opracowanie i przeprowadzenie gry terenowej na zakończenie wymiany młodzieży i opracowanie na jej podstawie gry planszowej. Ponadto uczestnicy będą poznawać najnowszą historię kraju sąsiedzkiego, nawiązywać dialog międzykulturowy oraz promować aktywność w swoim lokalnym środowisku.