O odpowiedzialności karnej nieletnich

Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a wraz z nim ponowne spotkania przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji z uczestnikami OHP mieszkającymi w internacie. Pan Łukasz Panasiuk rozmawiał z młodzieżą na temat problemów i zagrożeń jakie dotykają dzisiejszą młodzież. Wyjaśnił zasady odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz postępowania policji i sądu w przypadkach popełnienia czynów zabronionych przez młodzież. Poruszył również problem narkotyków oraz odpowiadał na zadawane pytania.

Edyta Trębicka