Nowi rzemieślnicy ginących zawodów na europejskim rynku pracy

13 kwietnia 2019 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończyło się dwutygodniowe szkolenie w ginących zawodach w ramach realizacji projektu „Ginące zawody na europejskim rynku pracy” Akcji 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych programu Erasmus+.

51 uczestników projektu, w tym 45 podopiecznych kształcących się w szkołach zawodowych i 6 pracowników z organizacji partnerskich projektu: Landkreis Oberhavel, Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa oraz ECKiW OHP w Roskoszy szkoliło się w zawodzie tkacz, kowal, kołodziej i piekarz/cukiernik tradycyjnych wyrobów na terenie wioski ginących zawodów usytuowanej w ECKiW OHP w Roskoszy.

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych rzemieślników pracujących w ginących zawodach. Program szkoleń był bardzo różnorodny i intensywny, w sumie zrealizowano 96 godzin szkoleniowych.

Wieczorami młodzież spędzała czas na zajęciach integracyjnych, rekreacyjno-sportowych i międzykulturowych.

W czasie wolnym od zajęć uczestnicy zwiedzili stadninę koni w Janowie Podlaskim, Łazienki, Stare Miasto i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Uczestnicy nabyli podstawy teorii oraz wiele umiejętności praktycznych w ginących zawodach, które wraz z wytworzonymi przez siebie produktami mogli zaprezentować, opowiadając o zdobytym doświadczeniu podczas „Dnia Otwartego wioski ginących zawodów”.

Szkolenie zakończyło się pozytywnie złożonym egzaminem sprawdzającym przed Komisją egzaminacyjną z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej.

Podczas oficjalnego podsumowania szkolenia młodzież odebrała z rąk Dyrektora ECKiW OHP certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Ostatniego dnia pobytu dokonano ewaluacji końcowej, podczas której młodzież entuzjastycznie wypowiadała się o swoim udziale w projekcie, organizacji i prowadzeniu zajęć a także deklarowała chęć udziału w podobnych działaniach w przyszłości.

Uczestnicy szkolenia nabyli dodatkowe kompetencje w zawodzie ginącym, doświadczenie i motywację do pracy, współpracy w międzynarodowym środowisku i budowaniu dialogu międzykulturowego oraz wzmocnili swoje umiejętności językowe i kulturowe co sprawiło, że stali się bardziej interesujący dla potencjalnych pracodawców.

Młodzież podczas realizacji szkoleń w zawodach ginących miała zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na terenie ECKiW OHP w Roskoszy, była ubezpieczona na czas szkolenia, otrzymała ubranie ochronne i korzystała z pośrednika językowego.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie opracowanie i publikacja kompendium wiedzy o organizacji szkoleń w zawodach ginących wraz z przykładami dobrych praktyk, materiałami szkoleniowymi i filmami instruktażowymi.

“Ginące zawody na europejskim rynku pracy” to projekt międzynarodowego partnerstwa organizacji z Polski, Litwy i Niemiec popularyzujący ginące zawody i tradycyjne rzemiosło w połączeniu z nowatorskimi działaniami na rzecz poprawy sytuacji młodych osób na rynku pracy. Projekt ma na celu zachęcanie do kształcenia się i doszkalania w zawodach ginących oraz promocję tradycyjnego rzemiosła i kultury regionalnej na poziomie międzynarodowym, poprzez zaszczepianie idei przedsiębiorczości i samozatrudnienia, w związku ze wzrostem zainteresowania produktami i usługami wykonywanymi tradycyjnymi metodami.