Nasze bezpieczeństwo – pierwsza pomoc

12 marca 2018 r. odbyły się pierwsze zajęcia warsztatowe w ramach programu wychowawczego dotyczącego edukacji prozdrowotnej pt. „Nasze bezpieczeństwo – pierwsza pomoc”. Warsztaty przeprowadziła grupa ze Studenckiego Koła Naukowego „Erka” działającego przy Zakładzie Ratownictwa Medycznego w Katedrze Zdrowia Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.

Celem warsztatów było praktyczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach i nabycie takich umiejętności jak: udzielanie pomocy przy złamaniach, skręceniach, zwichnięciach, krwotokach oraz ataku padaczki.

Podczas zajęć uczestnicy ECKiW OHP w Roskoszy  nabyli również umiejętność z zakresu bandażowania oraz układania poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.

Realizacja programu umożliwi naszej młodzieży kształtowanie bezpiecznych zachowań, nabycie umiejętności zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz nauczy praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w realnym  życiu.

Mariola Mirońska