Nabór do projektu „Od stażu do angażu”

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza nabór do projektu
„Od stażu do angażu”

realizowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do uczestników Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, kształcących w zawodzie: kucharz, cukiernik oraz mechanik pojazdów samochodowych się w jednej z trzech szkół:

  1. Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Warszawska 14, 21 – 500 Biała Podlaska
  2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Brzeska 71, 21 – 500 Biała Podlaska
  3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. K.K. Baczyńskiego, ul. Al. Jana Pawła II 97, 21 – 500 Biała Podlaska

Uczestnicy projektu wezmą udział w 2 tygodniowym stażu zawodowym w Ubedzie na terenie Hiszpanii

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji

i uczestnictwa oraz złożenia dokumentów zgłoszeniowych do dnia  30.09.2016 r.

Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe  informacje oraz dokumentację projektu można otrzymać w biurze projektu:
ECKiW OHP w Roskoszy

Roskosz 23, 21 – 500 Biała Podlaska

tel. (83) 344 41 17 wew. 343, e-mail: eckiwroskosz@ohp.pl

Koordynator projektu: Katarzyna Bancarzewska

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin

Zał. Nr 1 Punktacja obowiązująca podczas rekrutacji

Zał. Nr 2 Formularz zgłoszeniowy do projektu

Zał. Nr 3 Oświadczenie kandydata

Zał. Nr 4 Zgoda Rodziców

Zał. Nr 5 Opinia wychowawcy ze strony OHP