Nabór do projektu Nabór do projektu „Wypracuj przyszłość – staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy”

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza nabór do projektu
„Wypracuj przyszłość – staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy”  realizowanego ze środków programu Erasmus+.

Projekt skierowany jest do uczestników Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, kształcących w zawodzie: kucharz, fryzjer, murarz, monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie oraz mechanik pojazdów samochodowych kształcących się w jednej z trzech szkół:

  1. Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I Stopnia, ul. Warszawska 14, 21 – 500 Biała Podlaska
  2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Brzeska 71, 21 – 500 Biała Podlaska
  3. Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ im. K.K. Baczyńskiego, ul. Al. Jana Pawła II 97, 21 – 500 Biała Podlaska

Uczestnicy projektu wezmą udział w 2 tygodniowym stażu zawodowym

w Maladze na terenie Hiszpanii lub w Gyomaendrőd na terenie Węgier.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji

i uczestnictwa oraz złożenia dokumentów zgłoszeniowych do dnia  17.10.2018r.

Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe  informacje oraz dokumentację projektu można otrzymać w biurze projektu:
ECKiW OHP w Roskoszy

Roskosz 23, 21 – 500 Biała Podlaska

tel. (83) 344 41 17 wew. 343, e-mail: eckiwroskosz@ohp.pl

Koordynator projektu: Katarzyna Bancarzewska

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Regulamin rekrutacji

Zał. Nr 1 Punktacja obowiązująca podczas rekrutacji

Zał. Nr 2 Formularz zgłoszeniowy do projektu

Zał. Nr 3 Oświadczenie kandydata

Zał. Nr 4 Zgoda Rodziców

Zał. Nr 5 Opinia wychowawcy ze strony OHP