Młodzież na spektaklu teatralnym

3 grudnia 2015 r. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zorganizowało przedstawienie teatralne pod tytułem „Diabelski młyn”.

Fot.5

Przedstawienie zostało wystawione przez Profilaktyczno-edukacyjny teatr dla dzieci i młodzieży „Moralitet” z Krakowa w dwóch szkołach, w których kształcą się wychowankowie ECKiW OHP: w Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ i Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej.

Aktorzy teatru w atrakcyjny i humorystyczny sposób przedstawili problem zagrożeń, jakie niosą uzależnienia w środowisku dzieci i młodzieży oraz przedstawili wizję zdrowego trybu życia. Pokazali zgubne skutki nałogów, z naciskiem na problem narkomanii, postawiony naprzeciwko śmiertelnej choroby. Za pomocą zderzenia dwóch rzeczywistości przedstawili uczniom wartość życia i zdrowia, ukazali problem samotności dotykającej chorą osobę, ale także osobę uzależnioną.

Fot. 4

Jest to innowacyjna forma dotarcia do młodych ludzi – przez żywe słowo, poprzez sztukę. Spektakl opierał się na bezpośrednim kontakcie z publicznością.

Fot. 2

Fot.6

Edukacja dotycząca uzależnień jest niezbędnym elementem wychowania społecznego. Socjalizacja od podstaw, od najmłodszych lat w zróżnicowanej formie jest konieczna, zważywszy na szczególnie niekorzystne zjawiska, jakimi są: palenie papierosów, picie alkoholu czy używanie narkotyków i dopalaczy.

Fot.1