Młodzież ECKiW OHP zwiedza MultiCentrum

 
10 maja 2012 r. młodzież ECKiW OHP w Roskoszy pod opieką wychowawczyni Marioli Mirońskiej zwiedzała nowoczesne MultiCentrum w Białej Podlaskiej.
 

MultiCentrum jest to najnowocześniejsza w Białej Podlaskiej interaktywna placówka dydaktyczna, która korzysta z najnowszych osiągnięć technologii informatycznych w celach edukacyjnych. Do użytku mieszkańców została oddana 13 maja 2012 r.
 

Placówka proponuje cykl zajęć, które pozwolą spędzić wolny czas w grupie rówieśników. Poprzez zabawę, doświadczenia fizyczne i biologiczne, tworzenie własnych konstrukcji z klocków K'Nex i kompozycji muzycznych każdy może pobudzać wyobraźnię i rozwijać swoje zainteresowania.
 

Głównym zadaniem prowadzonych w niej zajęć jest rozwijanie sprawności w zakresie korzystania ze zdobyczy technologicznych. Dotyczy to zarówno umiejętności poruszania się w skomputeryzowanym środowisku edukacyjnym jak i możliwości ukierunkowania i poszerzania zainteresowań.
 

Tematyka prowadzonych przez MultiCentrum zajęć została przybliżona młodzieży ECKiW OHP przez pracownika tej instytucji. Jest ona bardzo różnorodna i obejmują zarówno obszary  związane z naukami ścisłymi, takie jak automatyka i robotyka, technika czy z naukami przyrodniczymi –  biologią, ekologią, czy fizyką. W ofercie znajdują się także zajęcia w dziale MultiSztuka i MultiMuzyka, które najbardziej spodobały się naszej młodzieży. Zajęcia te pobudzają wyobraźnię i rozwijają artystyczne zdolności uczestników – są to zajęcia związane z twórczością plastyczną: rysunek, grafika i animacja komputerowa, a także z twórczością muzyczną: nauka komponowania własnych utworów. Każdy z działów dysponuje odrębnymi narzędziami pozwalającymi uczestnikom nabywać wiedzę i umiejętności rozwijające indywidualne zdolności, a także kształtować kompetencje społeczne poprzez pracę w grupie.  
 

Młodzież była zachwycona MultiCentrum, jego nowoczesnością i technologią. Ale także urzekła ich Barwna Multimedialna Biblioteka, w której nie tylko można przeczytać czy wypożyczyć książkę ale także obejrzeć ją w produkcjach filmowych i muzycznych.

 
Miejmy nadzieję, że tak świetnie wyposażona i kolorowa a przede wszystkim nowoczesna biblioteka będzie przyciągać coraz więcej naszej młodzieży, która będzie mogła miło i pożytecznie spędzić czas wolny.