Młodzież ECKiW OHP spotkała się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

25 czerwca 2014 r. delegacja wychowanków Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy spotkała się z Panem Markiem Sawickim –  Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy Mariusz Filipiuk oraz Dyrektor Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Przemysław Litwiniuk.

IMG_1459

Młodzież biorąca udział w spotkaniu to najaktywniejsi uczestnicy realizowanego przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy programu edukacyjno-profilaktycznego pod hasłem „Twoje jedzenie – Twoim zdrowiem”, którego głównym celem jest obszerna i kompleksowa edukacja dotycząca zdrowego stylu życia, a w szczególności zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Dyrektor ECKiW OHP przedstawił działalność Centrum oraz Ochotniczych Hufców Pracy i omówił uwarunkowania pracy z młodzieżą. Młodzież opowiedziała o realizowanym projekcie, jego celach i zadaniach oraz przedstawiła zrealizowane dotychczas założenia projektu.

Następnie Minister wyraził uznanie dla programu „Twoje jedzenie – Twoim zdrowiem” podkreślając jego znaczenie w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia oraz zmniejszenia ryzyka występowania chorób takich jak otyłość, nowotwory i choroby serca.  Ponadto Minister przedstawił kształt polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem funduszy unijnych i krajowych po 2013 r. oraz wziął udział w dyskusji i odpowiadał na skierowane do niego pytania. Poruszano m.in. kwestię kierunków polityki rolnej nie zapominając oczywiście przy tej okazji o niebagatelnej roli jaką w tym procesie odgrywa nasza przynależność do struktur Unii Europejskiej i płynących z tego faktu korzyści dla polskiego rolnictwa, chociażby w postaci dopłat bezpośrednich.

IMG_1456

Na zakończenie spotkania Minister wręczył młodzieży upominki i materiały dydaktyczne a następnie zaprosił do zwiedzania gmachu Ministerstwa.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem i wykonaniem pamiątkowego zdjęcia.