Młodzież ECKiW OHP na zawodach strzeleckich

1 czerwca 2017 r. odbyły się długo oczekiwane zawody strzeleckie uczestników Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zorganizowane na strzelnicy „Wulkan” w Białej Podlaskiej.

Zanim karabiny wypaliły młodzież ECKiW OHP ucząca się w klasie I m ZDZ w Białej Podlaskiej z uwagą wysłuchała instrukcji bezpiecznego obchodzenia się z bronią, przyjmowania właściwej postawy strzeleckiej, ładowania broni, reagowania na polecenia i komendy oraz rozładowywania i zabezpieczania broni. Instruktorzy uczyli również prawidłowego ,,czytania” tarczy strzeleckiej i interpretacji uzyskanych wyników punktowych.

Strzelanie rozpoczęto karabinkiem sportowym kbks . Każdy z uczestników oddał pięć próbnych strzałów oraz kolejnych pięć punktowanych. Po obyciu się z bronią palną i poznaniu w praktyce zasad celowania w ręce uczestników trafił kbk AK popularnie zwany ,,kałachem”. Każdy z uczestników oddał po trzy strzały.

W tym ostatnim strzelaniu najlepszy wynik osiągnął Michał Sobechowicz. Na 30 możliwych do uzyskania punktów ,,wystrzelał” 28. W łącznej klasyfikacji (suma punktów z kbks i kbk AK) bezkonkurencyjny okazał się Karol Łukaszuk przed Karolem Abramkiem i Łukaszem Sadeckim. Cała trójka w nagrodę otrzymała pamiątkowe gadżety.

Zawody zostały bardzo dobrze przyjęte przez młodzież i kadrę wychowawczą. Wielu uczestników robiło sobie pamiątkowe zdjęcia zamieszczając je na profilach społecznościowych.

Jerzy Horbowiec