Młodzi kucharze z Roskoszy zdali egzamin końcowy

16 czerwca 2011 r. w warsztatach gastronomicznych Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP przy ul. Sikorskiego 5 w Białej Podlaskiej odbył się egzamin końcowy z zawodu kucharz małej gastronomii na poziomie gimnazjalnym. Do egzaminu przystąpiło czterech słuchaczy, na czterech uczących się w zawodzie. Egzamin składał się z części teoretycznej i praktycznej.
 
 
Każdy z uczestników musiał odpowiedzieć na 20 pytań testowych. Test obejmował zagadnienia dotyczące przepisów bhp, obsługi urządzeń kuchennych, wstępnej obróbki surowców gastronomicznych oraz podstaw technologii gastronomicznej. Wyniki okazały się pozytywnym zaskoczeniem. Najsłabszy uczeń uzyskał 16 pkt. na 20 możliwych. Dwóch uczniów uzyskało maksymalna ilość punktów, jeden zdobył 17 pkt.
 
 
W części praktycznej egzaminu, każdy ze słuchaczy miał za zadanie przygotować potrawę –  rybę po grecku. Zadanie egzaminacyjne poprzedzone było dokładną instrukcją wykonania potrawy. Egzamin praktyczny trwał dwie godziny. W części praktycznej egzaminu słuchacze wykazali się dobrą znajomością wiedzy z dziedziny obróbki warzyw oraz przygotowania ryb. Po dwóch godzinach zmagań z patelnią, potrawy pojawiły się na stole przed komisją egzaminacyjną. Każdy z uczestników musiał zaprezentować zakres prac związanych z przygotowaniem potrawy, jej doprawieniem i estetyką podania na stół. Wszyscy zdający wykazali się bardzo dobrą znajomością zagadnień wynikających z treści zadania egzaminacyjnego. Przygotowane przez nich potrawy były smaczne nie tylko w opinii członków komisji ale również osób postronnych zaproszonych do degustacji.
 
 
Zaświadczenia o ukończonym egzaminie praktycznym uczniowie trzecich klas gimnazjalnych otrzymają 30 czerwca – w dniu zakończenia praktycznej nauki zawodu.
 
 
Słowa uznania należą się instruktorce nauki zawodu pani Krystynie Konstanciuk, pod okiem której cała czwórka przez ostatni rok zgłębiała tajniki zawodu kucharza małej gastronomii.