Młodzi Aktywni

Uczestnicy Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wzięli udział w Regionalnym Spotkaniu Młodzieży Aktywnej, który odbył się w dniach 6-8.11.2019 r. w OSiW OHP w Radzyniu Podl. Pierwszy dzień pobytu wypełniły atrakcyjne zajęcia zapoznawczo-integracyjne oraz zajęcia poświęcone usprawnieniu pracy w samorządzie. Młodzież z poszczególnych Ośrodków dzieliła się swoimi doświadczeniami z działalności samorządowej i wyznaczyła cele na najbliższą przyszłość. Dzień zakończyła dyskoteka służąca dobrej zabawie.

Drugiego dnia odbyła się wycieczka do Lublina, której interesującym elementem była gra miejska „Lubelski Szlak Niepodległości”. Młodzi ludzie podzieleni na dwie grupy rozwiązywali na terenie miasta zadania związane z historią miejsc upamiętniających odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Następnym punktem programu był seans filmowy w kinie p.t. „Ikar. Legenda Mietka Kosza”. Film opowiadał o życiu wybitnego niewidomego pianisty jazzowego Mieczysława Kosza.

Po powrocie do Radzynia odbyło się podsumowanie zjazdu i wręczenie atrakcyjnych upominków oraz zabawa przy muzyce. Młodzież wyniosła ze spotkania wiele pozytywnych wspomnień.                                                                                                    Wiesław Gielecki