Międzynarodowa konferencja naukowa

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wspólnie z Zakładem Pedagogiki PSW i we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie organizuje Konferencję Naukową poświęconą kształceniu zawodowemu, która odbędzie się w formie zdalnej w Białej Podlaskiej w dniach 19 – 20 maja 2021 r. Odpowiadając na słowa, naszego Patrona Jana Pawła II, który zachęcał nas do „podjęcia pracy nad polską pracą”, zaplanowano konferencję pod tytułem: Akademickie kształcenie zawodowe – problemy i wyzwania – w świetle nauczania Świętego Jana Pawła II”.

Przywołując polską tradycję kształcenia zawodowego, chcemy umożliwić rozmowy i dyskusje na ten temat wraz z analizą porównawczą dzięki uczestnictwu wielu znakomitych gości z Polski oraz naszych partnerów zagranicznych.

Cele konferencji:

 Wymiana poglądów i podjęcie debaty na temat głównych orientacji kształcenia akademickiego zawodowego w Polsce i Europie.

  1. Dokonanie namysłu nad kształceniem zawodowym i zatrudnieniem – zwłaszcza w inspiracji Świętego Jana Pawła II.
  2. Ukazanie możliwości i potencjału zawodowego kształcenia akademickiego.
  3. Podjęcie „pracy nad ludzką pracą” w naszym kraju – zgodnie z zachętą Świętego Jana Pawła II.
  4. Wskazanie w akademickim kształceniu zawodowym tego, co uniwersalne, jak też tego, co stanowi jego specyfikę.

Adresatami Konferencji są przedstawiciele środowisk akademickich, zwłaszcza Wyższych Szkół Zawodowych, pracownicy naukowo-dydaktyczni, studenci, absolwenci uczelni, doktoranci jak też praktycy, nauczyciele, katecheci, pedagodzy, terapeuci, dyrektorzy, przedstawiciele środowisk zawodowych, edukacyjnych i społecznych organizacji pozarządowych.

PROGRAM KONFERENCJI

Program konferencji

 

LINK DO TRANSMISJI 

https://www.youtube.com/user/PSWJPII