MAU2: zakończenie praktyk zawodowych

          22 lutego 2013 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończyły się dwutygodniowe praktyki zawodowe realizowane w ramach ogólnopolskiego projektu unijnego „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2”.

Piętnastoosobowa grupa uczestników przez 10 dni szkoliła się w zawodzie kelnera w ekskluzywnej restauracji „Rota” w Białej Podlaskiej.

Beneficjenci podczas praktyk zawodowych zapoznali się z nowymi, odmiennymi zasadami organizacji, prowadzenia zakładów pracy oraz wykorzystywanymi procesami produkcyjnymi co zwiększy ich zdolności adaptacyjne do nowych warunków pracy.

Uzyskane umiejętności zwiększą zdolności adaptacyjne młodzieży w nowych warunkach pracy a w przyszłości będą stanowić istotny etap przygotowania do budowania dalszej kariery zawodowej.

W marcu beneficjenci wykażą się zdobytą wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi podczas lokalnego sprawdzianu umiejętności.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
DSC_8961
 
DSC_8962