Lekcja odpowiedzialności

„Miłość jest odpowiedzialnością Ja za Ty,
na tej bazie można dopiero działać, uzdrawiać,
wychowywać, wspierać, pomagać”
 
Martin Buber

 
17 maja 2010 r. młodzież ECKiW OHP w Roskoszy uczestniczyła w zajęciach dydaktycznych „Lekcja odpowiedzialności” zorganizowanych przez kadrę OHP.
 
 
Za pomocą metody „burza mózgów” młodzież wypisywała na tablicy wszystkie skojarzenia związane z pojęciem odpowiedzialność. Po wykonaniu zadania grupa została podzielona na cztery zespoły – dwa z nich miały za zadanie przygotować i odegrać scenki przedstawiające zachowania odpowiedzialne a dwa kolejne ich zachowania przeciwstawne czyli pozbawione odpowiedzialności. W panelu dyskusyjny młodzież dzieliła się odczuciami i spostrzeżeniami dotyczącymi odegranych scenek i ukazanych w nich zachowań.
 
 
Następnie młodzież po zastanowieniu się wypisała na tablicy za co i za kogo są odpowiedzialni. Wypowiedzi te wychowawca wraz z uczniami podzielił na kategorie: za siebie, za innych i za środowisko. Młodzież została podzielona na trzy grupy i każda z grup miała za zadanie wypisać przykłady konkretnych działań odpowiadającym poszczególnym kategoriom. Przedstawiciele poszczególnych zespołów przytoczyli swoje przykłady a wychowawca podzielił się refleksją na temat ich pracy podkreślając istotną rolę odpowiedzialności w funkcjonowaniu człowieka.
 
 
 
Zajęcia miały na celu rozbudzenie myślenia na temat odpowiedzialności, która jest podstawową cechą dojrzałej osobowości, ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny i drugiego człowieka oraz zwiększenie wrażliwości na potrzeby innych.

Program przygotowała wychowawczyni Olga Prudaczuk na podstawie materiału szkoleniowego ,, Aktywizujące metody pracy na godzinach wychowawczych”.