Konkurs „Bezpieczeństwo, ochrona ludności oraz pierwsza pomoc przedmedyczna”

                  Dnia 21 maja 2014 r. w Urzędzie Miasta w Białej Podlaskiej odbyła się IX edycja konkursu z wiedzy na temat: „Bezpieczeństwo, ochrona ludności oraz pierwsza pomoc przedmedyczna” dla szkół ponadgimnazjalnych, w którym wzięły udział wychowanki Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP.

W tym roku konkurs również składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej  uczestniczki  musiały odpowiedzieć na pytania z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy dotyczące zwłaszcza pracowników młodocianych.

20140521_110850

W części praktycznej natomiast miały za zadanie udzielić pomocy osobie poszkodowanej z raną kłutą szyi.

Poziom  konkursu, do którego  przystąpiło 9 szkół ponadgimnazjalnych z Białej Podlaskiej, okazał się być zaskakująco wyrównany. Uczestniczki naszego Centrum pomimo świetnego przygotowania pod okiem wychowawczyni Marioli Mirońskiej, zarówno teoretycznego jak i praktycznego,  niestety nie zdobyły głównej nagrody – podobnie jak w roku ubiegłym zwyciężyła drużyna z II LO im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej. Wszyscy zwodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz gadżety ufundowane przez UM Biała Podlaska.