Klub Aktywnych ECKiW w Janowie Podlaskim

 
14 czerwca 2012 r. Klub Aktywnych działający przy Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wraz z opiekunem Klubu wychowawcą OHP Sylwią Olkowską wybrał się na wycieczkę do Janowa Podlaskiego by poznać miejsca położone w korytarzu ekologicznym o randze międzynarodowej i krajowej, na obszarach o dużych wartościach przyrodniczych, uznanych za Ekologiczny System Obszarów Chronionych.
 
Uczestnicy odwiedzili Muzeum Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”.  Park został utworzony w 1994 roku.  Jego celem jest zachowanie w stanie nienaruszonym najcenniejszych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym fragmentów lewobrzeżnej doliny Bugu w granicach woj. bialskopodlaskiego. Na jego terenie znajdują się trasy trzech ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych, na których jest możliwość prowadzenia zajęć z zakresu biologii, geografii, historii regionu. W parku istnieje sześć rezerwatów przyrody o bardzo zróżnicowanym charakterze.
 
Niesprzyjająca aura niestety uniemożliwiła wejście na ścieżki dydaktyczne ale młodzież skorzystała z lekcji w muzeum, podczas której dowiedzieli się o trybie życia rzadkich i chronionych gatunków ptaków i zwierząt .
 
 
Po wizycie w muzeum uczestnicy Klubu zwiedzili największą, najbardziej znaną i najstarszą w Polsce stadninę koni w Janowie Podlaskim, która słynie głównie z hodowli koni czystej krwi arabskiej. Mniej znane w świecie, ale równie znakomite są hodowane tu konie angloarabskie.
 
 
 

 
Do Janowa Podlaskiego co roku w sierpniu zjeżdżają się z całego świata miłośnicy „arabów” by wziąć udział w prestiżowej aukcji koni „Pride of Poland”. Dużą atrakcją jest znajdujący się w starym parku zabytkowy XIX-wieczny zespół stajni, z których najstarsze: ,,Zegarowa'' z 1848 r. oraz ,,Czołowa'' z 1841 r. zaprojektowane zostały przez słynnego architekta Henryka Marconiego.
 
 
Młodzież była zachwycona dniem spędzonym na łonie przyrody i wszystkim co udało się zwiedzić. Uczestnicy Klubu Aktywnych kolejny raz mieli okazję przekonać się jak ważne i pożyteczne dla nich samych są ich własne inicjatywy, które uświadamiają, że podejmują oni odpowiedzialność za kształtowanie własnego losu.