Kartka świąteczna ECKiW OHP wyróżniona!

Kartka świąteczna wykonana przez Sylwię Krzyżanowską z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy otrzymała wyróżnienie w konkursie na kartę wielkanocną zorganizowanym przez Krajowe Duszpasterstwo Ochotniczych Hufców Pracy i Komendę Główną OHP.

Spośród 593 zgłoszonych na konkurs kartek wyłoniono pięć zwycięskich prac a czterem przyznano wyróżnienie.

IMG_4480'-crop

Jesteśmy dumni z naszej uczestniczki i życzymy jej dalszych sukcesów artystycznych.