Kadra kierownicza OHP w Roskoszy

W dniach 25-27 marca 2009 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się ogólnopolska narada kadry kierowniczej OHP.

Przewodniczył jej Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, a uczestniczyli w niej zastępcy Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor i Wojciech Szewczyk, dyrektorzy Biur Komendy Głównej OHP, zastepca głównej księgowej KG OHP, wojewódzcy komendanci, dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania oraz główni księgowi WK i CKiW.

W trakcie narady omówiono osiągnięcia jednostek organizacyjnych OHP w roku 2008 w zakresie kształcenia i wychowania, rynku pracy, programów europejskich i współpracy międzynarodowej, organizacji i planowania, budżetu i gospodarki finansowej, administracji, remontów i inwestycji, kontroli i szkolenia kadry oraz promocji. Przedstawiono także prezentację wyników ocen WK i CKiW za rok 2008. Dyrektorzy poszczególnych Biur  podali wytyczne do działalności jednostek organizacyjnych  OHP w roku 2009r.

W związku z planowaną przez OHP realizacją nowych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wiele miejsca poświęcono omówieniu założeń tych projektów i wytycznych do ich prowadzenia. Doradcy Komendanta Głównego OHP dr Wojciech Kreft i dr Mirosław Grewiński zapoznali zebranych z projektem "OHP jako realizator usług rynku pracy" oraz drugą edycją projektu "Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój". O zasadah rozliczeń projektów systemowych realizowanych w OHP w ramach PO KL mówiła Naczelnik Wydziału Selekcji i Monitorowania Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Beata Masłowska-Parafian.

Na zakończenie narady głos zabrali zastępcy Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor i Wojciech Szewczyk. Podsumowania narady oraz działalności OHP w roku 2008 dokonał Komendant Główny OHP Jerzy Mormul oraz przedstawił wytyczne do działalności OHP w roku 2009.