Ja w społeczeństwie – moje prawa i powinności

Dnia 26 listopada 2019 r. wychowankowie z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów Panią Jolantą Marczuk. Spotkanie odbyło się w ramach programu wychowawczego ,,Ja w społeczeństwie – moje prawa i powinności”. Pani rzecznik przybliżyła uczestnikom zasady dotyczące umów zawartych na odległość, wyjaśniła różnicę pomiędzy rękojmią a gwarancją, omówiła zasady dotyczące reklamacji oraz wytłumaczyła kiedy możemy zwrócić towar a kiedy niestety nie mamy takiej możliwości i sprawę należy skierować do sądu.

Nasi podopieczni dowiedzieli się jakie są zadania rzecznika m.in. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów oraz możliwość występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów.

Spotkanie zakończyło się licznymi pytaniami uczestników, na które Pani rzecznik  odpowiadała w sposób wyczerpujący. Wychowankowie otrzymali materiały edukacyjne: wzory pism reklamacyjnych, broszury informacyjne oraz ulotki konsumenckie. Spotkanie zakończyło się gromkimi brawami.

Renata Golczewska, Olga Dawidziuk