IV Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w ECKiW OHP w Roskoszy

W dniach 27.02 – 02.03.2019 roku w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się IV międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach realizowanego  wraz z organizacjami partnerskimi: Landkreis Oberhavel i Wileńską  Szkołę Technologii, Biznesu i Rolnictwa projektu „Ginące zawody na europejskim rynku pracy” Akcji 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych programu Erasmus+.

Głównym celem spotkania było zapoznanie się ze specyfiką występowania rzemieślników i funkcjonowania różnych podmiotów związanych z ginącymi zawodami i szkoleniem zawodowym młodzieży w Polsce, zapoznanie uczestników spotkania z funkcjonowaniem ECKiW OHP w Roskoszy i wioską ginących zawodów usytuowaną na terenie Centrum, spotkanie z lokalnymi interesariuszami projektu, wymiana spostrzeżeń, pomysłów, dobrych praktyk, prezentacja przygotowanych materiałów.

W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy projektu z Litwy, Polski i Niemiec, dyrektorzy szkół i ośrodków szkoleniowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy związani z kształceniem i szkoleniem zawodowym młodzieży, przedstawiciele bialskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz rzemieślnicy ginących zawodów i tradycyjnego rękodzieła.

Spotkanie projektowe rozpoczęło się konferencją „Kształcenie zawodowe w kontekście ginących zawodów”, w której uczestniczyli: Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie i Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, dyrektorzy branżowych szkół zawodowych w Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim, przedstawiciele bialskiego Cechu oraz uczestnicy spotkania projektowego z Polski, Litwy i Niemiec.

Otwarcia konferencji dokonał Dyrektor ECKiW w Roskoszy Karol Sudewicz, który powitał wszystkich zebranych i wprowadził gości w temat spotkania. Prezydent Michał Litwiniuk prezentując system szkolnictwa zawodowego, zwrócił uwagę na potrzebę dostosowania go do wymogów rynku pracy, współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, umiejętną komunikację z uczniami i rodzicami w procesie rekrutacji oraz ważną rolę doradców zawodowych w kształtowaniu pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, który podkreślił potrzebę kształcenia zawodowego, przeżywającego w ostatnim czasie renesans. Ochotnicze Hufce Pracy odgrywają w tym procesie ważną rolę jako łącznik między samorządem, pracodawcą, uczniem i rodzicem. Na zmieniającym się w Polsce rynku pracy kładziony jest nacisk na kształcenie uczniów w zawodach powszechnych, należy zatem wypracować taki model kształcenia zawodowego, który nie pozwoli zapomnieć o zawodach tradycyjnych. Małgorzata Kadłubowska, przedstawiciel Starostwa Powiatu Bialskiego przedstawiła zalety współpracy szkół zawodowych, które podlegają Starostwu z pracodawcami, gdzie w efekcie uczniowie podejmują naukę w miejscu przyszłej pracy. Dyrektorzy branżowych bialskich szkół zawodowych: Henryk Zacharuk, Ryszard Dołęga i Maciej Czech zaprezentowali ofertę szkoleniową, a o znaczeniu pracodawcy w szkoleniu zawodowym i zaletach kształcenia dualnego w swoim wystąpieniu opowiedziała Grażyna Dzida, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. W dalszej części konferencji zaprezentowano analizę systemu szkoleń i uznawalności nabywanych kompetencji w ginących zawodach oraz analizę sytuacji rzemieślników i ginących zawodów w Polsce.

Po konferencji odbyło się spotkanie zespołu projektowego wszystkich organizacji, podczas którego podsumowano dotychczasowe działania projektowe, zaplanowano kolejne zadania i przeanalizowano bieżące kwestie związane z realizacją projektu.

Następnego dnia uczestnicy spotkania zapoznali się z systemem szkolnictwa w Polsce na przykładzie największej szkoły ponadgimnazjalnej w województwie lubelskim – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Dyrektor Zespołu Szkół Grażyna Dzida oprowadziła uczestników spotkania po obiekcie, ciekawie i szczegółowo opowiadając o funkcjonowaniu jednostki oraz zaprosiła do obejrzenia warsztatów szkolnych dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych oraz warsztatów ślusarskich, mieszczących się na terenie Fabryki Narzędzi Chirurgicznych B. Braun. Dyrektor Zdzisław Miś oprowadzając grupę po zakładzie produkcyjnym i warsztatach szkoleniowych zwrócił uwagę na dobrą współpracę ze szkołą oraz obustronne korzyści wynikające z kształcenia praktycznego uczniów na terenie zakładu.

W dalszej części programu uczestnicy spotkania odwiedzili zakłady: szewski i zegarmistrzowski w Białej Podlaskiej oraz siedzibę Bialskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, gdzie o działalności zrzeszonych rzemieślników opowiadali i dzielili się swymi doświadczeniami Starszy Cechu Mirosław Sawczuk, Dyrektor Cechu Anna Rudowska-Śledź, Dyrektor Szkół Rzemieślniczych w Białej Podlaskiej Maciej Czech oraz Podstarsi Cechu: Zenon Śledź i Waldemar Romaniuk. Zwieńczeniem dnia były wizyty i zajęcia w pracowniach ginących zawodów GOK w Białej Podlaskiej – pracowni zdobnictwa w Worońcu oraz pracowni tkackiej w Hrudzie.

Uczestnicy spotkania odwiedzili także Stadninę Koni w Janowie Podlaskim, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, spotkali się z pasjonatą kamieniarstwa i kowalstwa, siemiatyckim społecznikiem Jerzym Korownickim, który zaprojektował i zbudował wyłącznie pracą własnych rąk zamek Kasztelik – Perła Podlasia. Duże wrażenie wywarło spotkanie z właścicielem jednej z ostatnich prężnie działających kaflarni w Siemiatyczach, Stanisławem Fleksem, mistrzem zduństwa i kaflarstwa, który z pasją opowiadał o wytwarzaniu kafli ceramicznych, dużym zapotrzebowaniu na te produkty oraz usługi zduńskie. Zwieńczeniem pobytu było spotkanie z wielkim pasjonatą zielarstwa, przedsiębiorcą, właścicielem firmy „Dary Natury” Mirosławem Angielczykiem. Prowadzona przez niego firma jest liderem na rynku ziół i innych produktów ekologicznych, zioła są zbierane i pakowane ręcznie, odbywają się tu także różnego rodzaju warsztaty zielarskie i ceramiczne, znajduje się także Podlaski Ogród Botaniczny, z największą w Polsce kolekcją roślin.

Międzynarodowe spotkanie projektowe zakończyło się ewaluacją, podczas której zostały omówione kwestie koordynacji i zarządzania projektem, zbliżające się szkolenie podopiecznych i instruktorów z organizacji partnerskich w ginących zawodach oraz ostatni etap realizacji projektu.

Spotkanie projektowe było bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych ze szkoleniem zawodowym młodzieży, przyjrzeniu się pracy i funkcjonowaniu organizacji partnerskich, poznaniu lokalnych interesariuszy projektu, rzemieślników tradycyjnych, ręcznych wyrobów i ginących zawodów w regionie, umożliwiło także przekazywanie i porównywanie pomysłów, rozwiązań i metod związanych z kształceniem w zawodach ginących i rozszerzaniem kształcenia w zawodach podstawowych o zapomniane rzemiosło z perspektywy krajów organizacji partnerskich.