Informacja o wyniku postępowania: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie rozbudowy i przebudowy budynku biurowo socjalnego należącego do ECKiW OHP w Roskoszy

Oznaczenie sprawy: ZP/2/RB/2013

Informacja

 

dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na;

Przeprowadzenie rozbudowy i przebudowy budynku biurowo socjalnego w Roskoszy

 

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113. poz. 759 z zm.) w wyżej wymienionym postępowaniu, informuje że:

 

  1. W wyniku weryfikacji nadesłanych ofert potencjalnych wykonawców ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie wykonania zamówienia firmie:

MONT-SAN Mirosław Zalewski Rogoźnica 75 , 21-560 Międzyrzec Podlaski w cenie 170 499,88

  1. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z kryterium określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2. Nazwy (firm) , siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także cena i  punktacja przyznana oferentom w kryterium oceny

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres i nr tel.

oferenta

Daty wpłynięcia oferty

Oferowana

cena w zł

Wynik oceny

kryterium

1

F.H.U. MONTER Andrzej Tarasiuk

 

ul. Janowska 34/2,

21-543 Konstantynów

29.08.2013

235676,32

72

2

Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych COi WK Józef Skurski Ul. Łomaska 93A

21-500 Biała Podlaska

29.08.2013

211361,97

81

3

MONT-SAN Mirosław Zalewski Rogoźnica 75 , 21-560 Międzyrzec Podlaski

29.08.2013

170499,88

100

4

Przedsiębiorstwo Usługowo  Handlowe „DACHPOL” Olczuk Wojciech Ul. Staromiejska 16, 21-560 Międzyrzec Podlaski

29.08.2013

157291,87

odrzucona

5

Zakład Usługowo Remontowy Antoni Stolarczuk Ul. Skoczylasa 16, 21-500 Biała Podlaska

29.08.2013

240180,30

71

 

Umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia  podpisano dnia 19.09.2013 z firmą: MONT-SAN Mirosław Zalewski  Rogoźnica 75 ,

21-560 Międzyrzec Podlaski