Informacja o wyniku postępowania: Przetarg nieograniczony na pozyskanie i budowę (przeniesienie i dostosowanie budynków drewnianych) na potrzeby „Pracowni Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – ETAP I

Numer postępowania nadany przez zamawiającego ZP/5/RB/2013

Numer nadany przez BZP: 424256-2013 z dnia 17.10.2013

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pozyskanie i budowę (przeniesienie i dostosowanie budynków drewnianych) na potrzeby „Pracowni Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – ETAP I

W wyznaczonym terminie do dnia 02.11.2013r. do godz. 11.00 wpłynęła jedna oferta:

   Lp.

Nazwa Oferenta

Oferowana cena brutto

Wynik oceny

kryterium

1.

Zdzisław SerhejZakład Stolarsko Budowlany Zdzisław Serhejul. Cmentarna 9

21-532 Łomazy

932 340 zł

Słownie: dziewięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści zł)

100,0

W wyniku weryfikacji nadesłanej oferty, stwierdzono zgodność oferty z wymogami SIWZ oraz

z uwagi na fakt, iż firma oferuje: najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i otrzymała najlepszą ocenę punktową ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie wykonania usługi firmie:

Zdzisław Serhej

Zakład Stolarsko Budowlany Zdzisław Serhej

ul. Cmentarna 9

21-532 Łomazy