Informacja o wyniku postępowania: Przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 20 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2”

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 20 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

Znak sprawy: ZP-4/NP2/POKL/2013

W związku z przeprowadzeniem procedur przetargowych przez Europejskie Centrum Kształcenia Wychowania OHP w Roskoszy na: Przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 20 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r., w postępowaniu zostały złożone cztery oferty:

Nr Nazwa i adres wykonawcy: Ocena punktowa

1

Piotr WasakOśrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Piotr Wasak

Ul. Gabriela Narutowicza 62

20-013 Lublin

43 pkt.

2

Joanna NiczyporukUNLIMITED Joanna NiczyporukUl. Lotnicza 320-322 Lublin 67 pkt.

3

Jowita WładyczukFirma Handlowo-Usługowa „ACORD”Jowita Władyczukul. Zygmunta Starego 12/48

21-500 Biała Podlaska

80 pkt.

4

Justyna WeremkoUl. Orzechowa 30/38

21-500 Biała Podlaska

100 pkt.

W wyniku weryfikacji nadesłanych ofert ustalono, iż wszystkie oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu i najkorzystniejszym jest udzielenie wykonania usługi: Pani Justynie Weremko, ul. Orzechowa 30/38, 21-500 Biała Podlaska.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów.