Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Pierwszego września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W tym roku nauczanie odbywać się będzie zgodnie z nowymi wytycznymi oraz zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora  Sanitarnego i Ministra Zdrowia, będzie przebiegała w zmienionych warunkach, wymuszonych reżimem sanitarnym panującej pandemii koronawirusa. Bezpieczeństwo uczniów jest najważniejsze, dlatego uroczystości inauguracyjne roku szkolnego 2020/2021 odbyły się w symbolicznym składzie. Pan Dyrektor Ryszard Dołęga oraz Pani Wicedyrektor Alicja Ocimek w sposób szczególny powitali pierwszoklasistów, życząc im wielu sukcesów edukacyjnych oraz otwartości na nowe wyzwania.

Pan Dyrektor odczytał również list od Prezydenta Miasta Biała Podlaska, który był skierowany do wszystkich uczniów, nauczycieli jak i pracowników szkoły.

Następnie nowoprzyjętym uczniom przedstawiono wychowawców klas. Uczniowie wspólnie z wychowawcami zostali oprowadzeni po szkole celem zapoznanie się z jej salami, wyposażeniem, pracowniami i otoczeniem.

Życzymy naszej młodzieży, aby szybko zaklimatyzowała się w nowej szkole oraz samych pozytywnych ocen i wysokiej frekwencji.