II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Z piłką do Europy”

W dniach 22-26 września 2009 r. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wspólnie z Urzędem Gminy Biała Podlaska i Gminnym Ludowym Klubem Sportowym Roskosz-Grabanów zorganizowało II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Z piłką do Europy”. Uczestniczyła w nim młodzież z Polski i Białorusi. Młodzież z Polski stanowili wychowankowie OHP, UKS Roskosz oraz trzy zespoły reprezentujące miejscowości z gminy Biała Podlaska: Terebela, Rakowiska oraz reprezentacja Publicznego Gimnazjum w Ciciborze Dużym. Białoruś reprezentowała młodzież z Brzeskiego Zawodowo-Technicznego Collegu Handlowego oraz z Polskiej Szkoły Społecznej im. I. Domeyki. Oba białoruskie zespoły, z którymi ECKiW współpracuje w oparciu o podpisane porozumienie o współpracy, pochodzą z Brześcia.
 
 
Głównym celem turnieju było popularyzowanie i upowszechnianie wartościowych wzorców sportowych jako przeciwdziałanie patologiom społecznym, rozwój umiejętności związanych z piłką nożną oraz integracja i promowanie dialogu kulturowego pomiędzy młodzieżą krajów uczestniczących w turnieju. Imprezę uroczyście otworzył z-ca komendanta głównego OHP Pan Marian Najdychor. W otwarciu uczestniczył sekretarz gminy Biała Podlaska, Pan Jerzy Adamski i dyrektor ECKiW Stanisław Podymski. Turniej odbył się na boisku piłkarskim na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy. Nad poprawnym przebiegiem rozgrywek czuwał sędzia wydelegowany przez Bialskopodlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej.
 
 
Dobra organizacja i sprawne przeprowadzenie turnieju sprawiły, że na boisku wytworzył się klimat prawdziwej sportowej rywalizacji. Tym bardziej, że niemal wszystkie mecze turniejowe stały na bardzo dobrym poziomie.
Zwycięzcą turnieju została drużyna wychowanków OHP, UKS Roskosz, która w finale pokonała zespół z Polskiej Szkoły Społecznej im. I. Domeyki w Brześciu. Na kolejnych miejscach uplasowały się drużyny z Brzeskiego Zawodowo-Technicznego Collegu Handlowego, reprezentacja Publicznego Gimnazjum w Ciciborze Dużym, Rakowiska i Terebeli.
 
 
Na oficjalnym zakończeniu turnieju puchary i dyplomy kapitanom drużyn wręczali Dyrektor ECKiW Stanisław Podymski oraz Prezes GLKS Roskosz-Grabanów Janusz Trochimiuk. Piłkarskim indywidualnościom wyłonionym spośród zawodników wręczono pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrodę rzeczową w postaci piłki.
 
 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został reprezentant Ilia Łapczuk z Polskiej Szkoły Społecznej im. I. Domeyki w Brześciu, królem strzelców uznano zawodnika Jacka Kuźmińskiego z OHP w Roskoszy – strzelec 9 bramek, a najlepszym bramkarzem został Roman Kuchar z Brzeskiego Zawodowo-Technicznego Collegu Handlowego.
Podziękowania za wspaniałą sportową atmosferę, walkę fair play, dobrą zabawę oraz liczny udział należą się wszystkim uczestnikom i ich opiekunom oraz osobom, które wsparły organizację turnieju, szczególnie Urzędowi Gminy Biała Podlaska, który corocznie patronuje i częściowo finansuje turniej „Z piłką do Europy”.