II Międzynarodowe spotkanie projektowe w Niemczech – “Ginące zawody na europejskim rynku pracy”

W dniach 23-26.04.2018 r. odbyło się II międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach realizowanego przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, Landkreis Oberhavel i Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla projektu „Ginące zawody na europejskim rynku pracy” Akcji 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych programu Erasmus+. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatu Oberhavel w Oranienburgu w Niemczech.

Głównym celem spotkania było zapoznanie się ze specyfiką występowania rzemieślników i funkcjonowania różnych podmiotów związanych z ginącymi zawodami i szkoleniem zawodowym młodzieży w Niemczech, zapoznanie uczestników spotkania z funkcjonowaniem organizacji partnerskiej, spotkanie z lokalnymi interesariuszami projektu, wymiana spostrzeżeń, pomysłów, dobrych praktyk, prezentacja przygotowanych materiałów, dzielenie się swoimi doświadczeniami.

W spotkaniu wzięły udział osoby zarządzające organizacjami partnerskimi z Niemiec, Litwy i Polski, koordynatorzy projektu, dyrektorzy szkół i ośrodków szkoleniowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy związani z kształceniem i szkoleniem zawodowym młodzieży, rzemieślnicy ginących zawodów.

Pierwszym punktem wizyty było spotkanie w Starostwie Oberhavel, podczas którego Starosta Powiatu Ludger Weskamp przywitał przedstawicieli organizacji partnerskich i zaproszonych gości oraz wprowadził w poszczególne zagadnienia dotyczące spotkania projektowego. Ważnym punktem spotkania było przybliżenie funkcjonowania poszczególnych organizacji partnerskich, koordynacja i zarządzanie projektem, podsumowanie dotychczasowych działań, bieżące ustalenia dotyczące realizacji projektu przez poszczególne organizacje partnerskie. Spotkanie w Starostwie zakończyło się konferencją prasową.

Następnie delegacje udały się do Ośrodka Kursów i Dokształcania Dorosłych i Młodzieży TÜV Rheinland Akademie, gdzie zostały podjęte przez Kierownika Ośrodka Rene Winderlich. Po zwiedzeniu obiektu Manager projektów w Spółce Wspierania Gospodarki, Innowacji i Turystyki w Oberhavel WINTO Dirk Thanhäuser przedstawił aktualną sytuację rzemieślników i ginących zawodów na niemieckim rynku pracy oraz zaprezentował system szkoleń w ginących zawodach i metody uznawalności nabytych kwalifikacji w Niemczech.

Ciekawym punktem programu było zwiedzanie rodzinnej firmy piekarniczej Plentz, która słynie w całej okolicy z wypieków na bazie naturalnych składników w tradycyjnym piecu chlebowym oraz Muzeum Piecy Kaflowych w Velten, gdzie na przełomie XIX i XX wieku funkcjonowały 43 fabryki pieców kaflowych.

W kolejnych dniach pobytu w powiecie Oberhavel uczestnicy spotkania zapoznali się z systemem szkolnictwa w Brandenburgii  odwiedzając Ośrodek Zawodowego Kształcenia Praktycznego Lehrbauhof, po którym oprowadził Kierownik Dirk Hagemann oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Eduarda Mauera w Hennigsdorf.

Niezwykłym doświadczeniem okazała się wizyta w rodzinnym warsztacie kowalskim Olafa Petera w Gransee, który z pasją opowiadał o aspektach zanikającego zawodu kowala, zademonstrował techniki pielęgnacji i podkuwania kopyt końskich oraz zaprezentował unikalny mobilny warsztat kowalski. Pełni wrażeń po wizycie w warsztacie kowalskim partnerzy udali się z wizytą do Muzeum Techniki Cegielniczej w Mildenberg, jednego z największych niegdyś zagłębi cegielnianych w Europie, gdzie w XIX wieku wyprodukowano miliardy cegieł, z których zbudowano Berlin i wiele miast w Brandenburgii.

Po ewaluacji spotkania, podczas której zostały również omówione kolejne etapy realizacji projektu,  odbyła się uroczysta kolacja pożegnalna z udziałem Wicestarosty Powiatu Oberhavel Egmonta Hamelow.

Międzynarodowe spotkanie projektowe w Niemczech było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych ze szkoleniem zawodowym młodzieży, przyjrzeniu się pracy i funkcjonowaniu organizacji partnerskich, poznaniu lokalnych interesariuszy projektu. Uczestnicy spotkania mieli okazję rozwijać swoje kompetencje i umiejętności zawodowe na rzecz młodzieży, budować więź między swoimi organizacjami, planować wspólne przedsięwzięcia, przezwyciężać swe obawy i uprzedzenia, rozwijać sieć współpracy, przekazywać i porównywać wzajemnie swoje pomysły, praktyki a także poznawać język, kulturę i tradycję zwiedzając stolicę Niemiec.

Następne międzynarodowe spotkanie projektowe odbędzie się w ostatnim kwartale br. w litewskiej organizacji partnerskiej. Projekt „Ginące zawody na europejskim rynku pracy” potrwa do września 2019 r.