Grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja grupowego oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego, które przeprowadzane jest w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Głównym celem zajęć jest przede wszystkim wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu oraz na zbudowanie zaufania wobec grupy. W ramach prowadzonego treningu zrealizowane są zajęcia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, natomiast w ramach warsztatów trener prowadzi szkolenia kształtujące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w celu podwyższenia samodzielności i zwiększenia szans znalezienia zatrudnienia. Zajęcia pokazują, jak samemu radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i gdzie się skutecznie zwrócić o pomoc. Podczas realizowanych zajęć młodzież uczestniczy w symulacji rozwiązywania hipotetycznych problemów, z którymi mogłaby się zetknąć takich jak: stres, agresja, uzależnienie, niska samoocena lub odrzucenie. Uzupełnieniem zajęć grupowych będą indywidualne konsultacje psychologiczne.

W ramach projektu młodzież ma zapewnione wyżywienie, ubezpieczenie NNW oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach unijnej inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży”.