Full Power Spirit – „Znajdź pomysł na siebie”

 W dniu 3 czerwca 2019 r. wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP kształcący się w Branżowej Szkole I-go Stopnia im. K.K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej uczestniczyli w koncercie motywacyjno-profilaktycznym pod hasłem „Znajdź pomysł na siebie”, który został zaprezentowany przez zespół Full Power Spirit. Zespół FPS  to polska grupa muzyczna istniejącą od 2001 roku, tworząca muzykę chrześcijańską w stylu hip-hop. Przez osiemnaście lat swojej działalności zespół stał się jednym z najprężniej działających i najczęściej koncertujących zespołów polskiej sceny CCM.

 Celem koncertu było kształtowanie właściwych postaw młodego człowieka:  poszanowania życia, zdrowia i godności swojej oraz  innych w nawiązaniu do Dekalogu, zwrócenia uwagi na wartości takie jak: szacunek, miłość, akceptacja. Zdaniem artystów w tych trzech filarach zawarte jest ,,życiowe szczęście”. Program artystyczny podparty był świadectwem artysty oraz był przeplatany muzyką w stylu hip-hop.

Uczniowie z zainteresowaniem słuchali występu a po zakończeniu mogli porozmawiać indywidualnie z twórcami tego wartościowego i jednocześnie ciekawego spotkania.

Przesłanie koncertu stało się inspiracją dla młodych ludzi poszukujących trwałych wartości w życiu oraz przyczyniło się do refleksji na temat codziennych wyborów życiowych.

 Koncert był ciekawą formą oddziaływań wychowawczych a jednocześnie promocją działań ECKiW OHP wśród naszych wychowanków a także symbolicznym „prezentem” z okazji Dnia Dziecka.


Renata Golczewska, Katarzyna Deneko