Ferie w Roskoszy

Dobiega końca pierwszy tydzień ferii zimowych w województwie lubelskim. Kadra wychowawcza Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zadbała by zarówno młodzież OHP jak i ze środowiska lokalnego miała jak najlepsze warunki do odpoczynku i mogła w pełni wykorzystać na rozwój intelektualny czas wolny od nauki.
 
Przygotowana przez kadrę oferta wypoczynku zapewnia młodzieży szeroką gamę różnorodnych atrakcji. Codziennie od poniedziałku do piątku kadra OHP pełni dyżury w budynku dydaktycznym w Białej Podlaskiej oraz w świetlicy środowiskowej w Roskoszy zapewniając młodzieży należytą opiekę i bezpieczny aktywny wypoczynek.
 
Oferta ECKiW OHP obejmuje codzienne zajęcia na siłowni, warsztaty muzyczne, karaoke, aerobic, zajęcia na pływalni, wyjścia do muzeum, na kręgielnię oraz lodowisko. Ponadto codziennie do dyspozycji młodzieży pozostaje sala komputerowa z instruktorem oraz zajęcia na świetlicy, w tym piłkarzyki, gry planszowe i seanse filmowe wyświetlane przez kino domowe. Młodzież aktywnie uczestniczy także pod nadzorem opiekunów w wybranych najciekawszych spektaklach oferowanych przez Miejskie Domy Kultury w Białej Podlaskiej.
 
W programie przewidziano także turniej tenisa stołowego a podsumowaniem ferii będzie kulig z pochodniami i ogniskiem.