Ewakuacja próbna w internacie OHP

Bezpieczeństwo naszych podopiecznych jest dla nas priorytetem. Mając to na uwadze w dniu 27 kwietnia 2022 roku w internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy przeprowadzona została ewakuacja próbna przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.

Ćwiczenia miały na celu przygotowanie uczestników oraz sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji, które obejmowały sposób zachowania się młodzieży w sytuacji zagrożenia podczas pożaru.

Po usłyszeniu alarmu uczestnicy wraz z kadrą wychowawczą stosując się do procedur ewakuacji tj.: wytycznych zawartych w dokumentach internatu, poruszając się drogą ewakuacyjną przedostali się do punktu zbiórki oznaczonego specjalną tabliczką, który znajduje się na placu przed budynkiem. Po przeliczeniu uczestników wychowawcy złożyli meldunek czuwającym nad przebiegiem ewakuacji strażakom.

Ewakuacja przebiegła sprawnie, bez chaosu i zakłóceń. Na koniec omówiono przebieg ćwiczeń.

Mariola Mirońska, Aneta Zajączkowska-Stadnicka