Europa to my

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy dobiegły końca „Obchody Dnia Europy” zorganizowane przez działający przy ECKiW OHP Klub Europejczyka .
W ramach obchodów tego święta przebiegających pod hasłem ‘Europa to my”, zorganizowano dla młodzieży cykl różnorodnych zajęć o tematyce europejskiej. Cykliczne zajęcia odbywały się pod nadzorem kadry OHP w dniach 4-25.05.2010 r.
 
 
Zajęcia w przeważającej części opierały się różnorodnych formach pracy prowadzących do oceny i refleksji: na ile czujemy się europejczykami oraz miały za zadanie sprawdzić poczucie świadomości europejskiej wśród młodzieży. Uczestnicy zaprojektowali i wykonali gazetkę tematyczną dotyczącą Unii Europejskiej a także wykonali plakat promujący obchody Dnia Europy 2010, który miał na celu zachęcić mieszkańców Unii Europejskiej do uczestnictwa 9 maja w obchodach Dnia Europy. Następnie młodzieży przedstawiona została prezentacja multimedialna na temat historii funkcjonowania Unii oraz wszelkich korzyści płynących dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej. Przeprowadzona  została również debata „Za i przeciw Unii Europejskiej”, w trakcie której uczestnicy mieli okazje zaprezentować swoje stanowisko w sprawie integracji europejskiej.
 
Zakończeniem obchodów tego święta było zorganizowanie konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, w którym nasza młodzież wykazała się doskonałą znajomością podstawowych pojęć i zagadnień dotyczących Europy. Uczestnicy konkursu z największa ilością punktów otrzymali upominki rzeczowe.
 
 
Realizacja powyższych działań przyczyniła się do popularyzacji idei Unii Europejskiej wśród młodzieży, podwyższyła świadomość europejską młodzieży, zachęciła uczestników do udziału w obchodach Dnia Europy a także promowała postawy demokratyczne, aktywność obywatelską oraz ideę „Wspólnej Europy”.