Eko-zgranie

W dniach 22 – 27 października 2017 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy realizowana była trójstronna międzynarodowa wymiana młodzieży „Eko-zgranie” w ramach  Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

W projekcie uczestniczyła 37 osobowa grupa młodzieży wraz z liderami z Polski, Niemiec i Białorusi będącej pasjonatami ekologii i ochrony środowiska. Promowanie działań na rzecz ochrony środowiska to, obok budowania dialogu międzykulturowego, integracji młodzieży, realizacji wspólnych zainteresowań i przybliżenia idei recyklingu, wiodący cel projektu.

Podczas pobytu w Roskoszy uczestnicy projektu przeprowadzili gry i zabawy integracyjne, stworzyli słowniczek podstawowych pojęć w języku polskim, niemieckim i białoruskim, zwiedzili wioskę ginących zawodów usytuowaną na terenie ECKiW OHP, uczestniczyli w warsztatach muzycznych oraz zorganizowali happening promujący ochronę środowiska.

Wiele czasu, zaangażowania i zdolności muzycznych wymagały warsztaty muzyczne, podczas których młodzież układała tekst i komponowała instrumental gitarowy do utworu muzycznego promującego ochronę środowiska.

Kreatywność i pomysłowość uczestników projektu można było obserwować w czasie warsztatów recyklingowych, podczas których młodzież wykonywała ze zużytych, niepotrzebnych przedmiotów instrumenty muzyczne, które nie tylko wyglądały jak prawdziwe ale również można było na nich grać. Z największym aplauzem spotkała się perkusja i bębny z rur tekturowych, cymbałki z resztek płytek podłogowych, fletnia pana ze zużytych słomek do napojów, marakasy z butelek po jogurtach pitnych, lutnia z deski drewnianej, kastaniety z nakrętek od butelek, wiszący ksylofon z tub po folii PCV, kij deszczowy z tekturowej tuby wypełnionej kaszą, tamburyn z plastikowych pojemników i afrykańskie grzechoty.

Wieczorami każdy kraj z osobna organizował wieczorek międzykulturowy, podczas którego prezentowano kulturę, historię i geografię swojego kraju, stroje, zabawy narodowe oraz kulinarne specjały.

W ramach projektu młodzież odwiedziła Warszawę poznając historię miasta i zwiedzając najważniejsze zabytki: Stare Miasto, Syrenkę Warszawską, Łazienki Królewskie, Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza oraz Zachętę Narodową Galerię Sztuki.

Uwieńczeniem wymiany było nagranie w mobilnym studiu dźwiękowym, które przyjechało do Roskoszy, utworu promującego ochronę środowiska oraz nagrania zdjęć do wideoklipu.

Na uroczystej kolacji pożegnalnej dyrektor ECKiW OHP Karol Sudewicz wręczył młodzieży certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

Międzynarodowa wymiana młodzieży w Roskoszy był to czas obcowania z przyrodą, uwrażliwienia młodzieży na potrzebę ochrony środowiska oraz rozwijania twórczości artystycznej i pasji muzycznej młodzieży.

Dzięki wymianie uczestnicy nauczyli się większej otwartości, tolerancji, samodzielności, współdziałania w grupie i większej aktywności w każdej dziedzinie życia.