Murarze zdali egzamin

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończyło realizację kursu umiejętności zawodowych w zawodzie murarz z podstawowymi zagadnieniami kamieniarstwa w ramach unijnego projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.

DSC_3947

Kurs obejmował 180 godzin, w ramach których młodzież poznawała zagadnienia z zakresu technologii, maszynoznawstwa, rysunku technicznego, materiałoznawstwa oraz nabywała praktyczne umiejętności w zakresie pracy murarza.

DSC_3686

3 czerwca 2015 r. beneficjenci projektu z wynikiem pozytywnym zdali egzamin potwierdzający zdobyte podczas kursu umiejętności, które będą doskonalić i zdobywać specjalizację w ginącym zawodzie kamieniarz podczas 120-godzinnego kursu w lipcu br. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.