ECKiW OHP w Roskoszy na Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji

W związku z wyróżnieniem przez ekspertów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji projektu „Wolontariat dobry wybór” realizowanego przez ECKiW OHP w Roskoszy w partnerstwie z organizacją litewską, delegacja uczestników projektu wraz z liderem i koordynatorem miała możliwość zaprezentowania swych osiągnięć i dzielenia się doświadczeniami na Targach Dobrych Praktyk podczas Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji dnia 10.09.2018r. w Warszawie.

Ideą Kongresu zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, która od 25 lat zarządza międzynarodowymi programami edukacyjnymi w Polsce, m.in. programem Erasmus+, było podkreślenie wpływu jakości kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku pracy. Tematem spotkania były nie tylko kompetencje istotne w przestrzeni zawodowej, ale także w życiu prywatnym oraz w aktywności społecznej i obywatelskiej.

Wydarzenie, które pod patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odbywało się na PGE Narodowy, przyciągnęło blisko tysiąc osób. Merytoryczny nadzór nad Kongresem sprawował prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski oraz dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek. Gościem specjalnym kongresu była Martine Reicherts z Komisji Europejskiej opiekująca się obszarem edukacji.

Delegacja z Centrum w Roskoszy prezentowała przy swoim stoisku rezultaty projektu wraz z folderem i galerią zdjęć oraz dzieliła się doświadczeniem zdobytym zarówno podczas realizacji projektu o wolontariacie jak i innych projektów europejskich.