ECKiW OHP w Roskoszy na jubileuszu 1000-lecia miasta Brześć

Na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Miasta Brześć delegacja ECKiW OHP z Roskoszy wzięła udział w dniach 4-8 września 2019 r. w uroczystych obchodach jubileuszu 1000-lecia istnienia miasta Brześć. W uroczystościach wzięły udział przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorców, placówek oświatowych i instytucji partnerskich z osiemnastu krajów, m.in. z Polski, Niemiec, Rosji, Francji, Ukrainy, Bułgarii, Grecji, Słowacji, USA, Izraela i Włoch.

Uroczystości milenijne otworzyło Forum Ekonomiczne Miast Partnerskich i Partnerów Brześcia. Forum było okazją do zapoznania się z potencjałem gospodarczym regionu a także uroczystego zawarcia porozumień o współpracy. ECKiW OHP odnowiło porozumienie o trwającej już ponad 5 lat współpracy z Białoruskim Republikańskim Związkiem Młodzieży obwodu brzeskiego. Głównym celem podpisania umowy o współpracę jest pogłębienie przyjaznych stosunków między społecznościami regionów, kompleksowa współpraca, wymiana doświadczeń i rozwój dialogu międzykulturowego pomiędzy młodzieżą obu krajów.

W kolejnych dniach delegacja wzięła udział w oficjalnym spotkaniu z Merem Miasta oraz uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta z liderami BRSM z poszczególnych oddziałów obwodu brzeskiego. Spotkanie otworzył I Sekretarz BRSM obwodu brzeskiego Jurij  Siergiejewicz Segenyuk, który przedstawił działania i projekty organizacji realizowane w rejonie brzeskim oraz za granicą w ramach współpracy międzynarodowej. Przedstawiciele ECKiW OHP przybliżyli działalność Centrum w kontekście realizowanych z Białorusią projektów międzynarodowych oraz omówili projekty zaplanowane do realizacji w bieżącym roku.

Jubileusz Brześcia był doskonałą okazją do zaprezentowania przez gospodarzy lokalnych przedsiębiorstw i ich wyrobów, podkreślenia znakomitej bazy turystycznej i innych atutów miasta w kontekście połączenia historii obu krajów i tradycji.