ECKiW OHP otrzymało status Organizacji Goszczącej, Wysyłającej i Koordynującej Wolontariatu Europejskiego

                                                                 

 

 
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w dniu 20 października br. zostało powiadomione przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu”, że nasz List Intencyjny zarejestrowany pod numerem 2011-PL-172 został zaakceptowany.
 
W związku z powyższym w dniu 04.10.2011 r. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy uzyskało status Organizacji Goszczącej, Wysyłającej i Koordynującej Wolontariatu Europejskiego i w ciągu kilku dni ukaże się w bazie organizacji EVS. Akredytacja została przyznana na okres 3 lat.
 
Dzięki przyznanej akredytacji ECKiW OHP w Roskoszy będzie mogło aktywnie uczestniczyć w Wolontariacie Europejskim goszcząc u siebie lub wysyłając w charakterze wolontariuszy młodych ludzi z innych środowisk i kultur dając im możliwość zdobycia kompetencji i umiejętności wpływających na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną.
 
——————————————————————————————————————-
 

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) to Akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną. W Wolontariacie Europejskim może uczestniczyć każdy młody człowiek w wieku od 18 do 30 lat, w szczególnych sytuacjach możliwy jest udział młodzieży w wieku 16 – 17 lat. Pobyt w zagranicznej organizacji trwa od 2 do 12 miesięcy.
Wolontariat Europejski to szansa dla organizacji i instytucji, które chcą gościć i wysyłać wolontariuszy.