ECKiW OHP na VIII Terespolskich Targach Edukacji i Pracy

10 maja 2017 roku w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu, pod honorowym patronatem Urzędu Miasta Terespol, odbyły się VIII Terespolskie Targi Edukacji i Pracy. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Terespolu, Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białej Podlaskiej.

Uczestnicy targów zapoznali się z poszczególnymi ofertami uczelni i instytucji oświatowo – wychowawczych. Swoją ofertę edukacyjną i szkoleniową prezentowały także szkoły ponadgimnazjalne, policealne,  placówki oświatowe oraz instytucje rynku pracy.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko ECKiW OHP w Roskoszy z bogatą ofertą szkoleniowo- edukacyjną.

Targi adresowane były do młodzieży, osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Umożliwiły indywidualne spotkania m.in. z pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi, przedstawicielami służb mundurowych jak Policja, Straż Graniczna i Wojskowa Komenda Uzupełnień z Białej Podlaskiej.