ECKiW OHP na Targach Pracy i Edukacji

28 marca 2017 r. wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP wraz z wychowawcami uczestniczyli Targach Pracy i Edukacji, które odbyły się w hali widowiskowo-sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej przy współudziale AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej. Patronat nad przedsięwzięciem objęli prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk i Starosta Powiatu Bialskiego Mariusz Filipiuk, natomiast patronat medialny sprawował Tygodnik „Słowo Podlasia”.

Targi otworzyli Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak i dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej Ewa Koziara. Na otwarcie przybyli: Starosta Powiatu Bialskiego Mariusz Filipiuk, kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Małgorzata Bogusz, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii WUP w Białej Podlaskiej Anna Szymala, dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy Karol Sudewicz, poseł na Sejm RP Adam Abramowicz i Andrzej Czapski reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego.

Podczas wydarzenia osoby bezrobotne oraz młodzież ponadgimnazjalna miała możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcą, przedstawicielami służb mundurowych czy instytucji publicznych o charakterze edukacyjnym oraz z zakresu rynku pracy. Targi były swego rodzaju drogowskazem dla wszystkich, którzy nie są zdecydowani co do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej bądź zawodowej.

ECKiW OHP w Roskoszy przedstawiło również swoją ofertę edukacyjną i częstowało przygotowanymi przez młodzież pysznymi rogalikami, ciasteczkami i kanapkami z domowym smalczykiem i ogórkami kiszonymi.

Targom towarzyszyły występy artystyczne, pokazy fitness i  resuscytacji oddechowo-krążeniowej oraz wystawa przedmiotów rękodzielniczych.