Dzień Papieski w ECKiW OHP

Wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wraz z wychowawcami włączyli się w obchody XVII Dnia Papieskiego pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!”

Uroczystość odbyła się w internacie ECKiW OHP, wzięli w niej udział duszpasterz ECKiW OHP ks. Jarosław Grzelak, Dyrektor ECKiW OHP Karol Sudewicz oraz wychowankowie Centrum wraz z wychowawcami.

Duszpasterz ECKiW OHP przybliżył młodym ludziom postać św. Jana Pawła II – patrona OHP, podzielił się wrażeniami z audiencji u Papieża Jana Pawła II w Rzymie oraz spotkań osobistych podczas pielgrzymek Papieża do Polski.

Młodzież zaprezentowała spektakl muzyczno-słowny nawiązujący do życia i nauczania św. Jana Pawła II.

Na zakończenie spotkania uroczyście odśpiewano „Barkę” – ulubioną pieśń Papieża Jana Pawła II przy akompaniamencie gitarowym.

Popołudniowa uroczystość przebiegła w miłej atmosferze przy herbacie i cieście upieczonym przez młodzież.

Spotkanie miało na celu skłonić młodych ludzi do refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II a jednocześnie promowało chrześcijańską wizję nadziei, której wyrazicielem, piewcą i świadkiem jest św. Jan Paweł II.