Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 12 października 2018 r. w Branżowej Szkole I-go Stopnia im. K.K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej do której uczęszczają wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Dyrektor szkoły Pan Henryk Zacharuk powitał wszystkich zgromadzonych gości, uczniów, pracowników szkolnej administracji a przede wszystkim nauczycieli, do których skierował ciepłe słowa. Młodzież wręczyła nauczycielom i pracownikom szkoły symboliczne kwiaty.

Dla pierwszoklasistów był to również ważny dzień, ponieważ złożyli oni ślubowanie, stając się tym samym pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności.  Podczas uroczystości wręczone zostały Nagrody Dyrektora dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, będące wyrazem uznania za ich wyróżniającą pracę zawodową.

Uroczystość uświetnił występ Baczynianek oraz premiera ósmej płyty szkolnego zespołu muzycznego FORTE  pt. ,,BO JAK NIE MY TO KTO? CZYLI… NIEPOKONANI’’.

Renata Golczewska, Katarzyna Deneko