Drugi przetarg nieograniczony na przeprowadzenie remontu schodów i tarasów przy budynku dydaktyczno-biurowym “Dworku w Roskoszy”

Przeprowadzenie remontu schodów i tarasów przy budynku dydaktyczno – biurowym „Dworku w Roskoszy”, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/196.

 

Znak sprawy nadany przez Zamawiającego    ZP/1/RB/2013

 

Numer ogłoszenia      ID 300828-2013

 

Załączniki:

siwz_remont_schodow_i_tarasow2

zal._nr_1_-_wzor_umowy_remont_schodow_i_tarasow1

zal._nr_2_-_dokumentacja_techniczna_-_cala

zal._nr_3_-_postanowienie_konserwatora

zal._nr_4_-_specyfikacja_techniczna_PDF

zal._nr_5_-_kosztorys_ofertowy

zal._nr_6_-_wzor_wykazu_robót_budowlanych

zal._nr_7_-_oswiadczenie

zał_nr_8_oświadczenie

zal._nr_9_-_wzor_osw._o_braku_podstaw_do_wykluczenia

zal._nr_10_-_informacja

zal._nr_11_-_wzor_formularza_ofertowego

zal._nr_12_-_wzor_osw._o_podwykonawcach

zal._nr_13_-_oswiadczenie