Doradztwo zawodowe w ramach projektu „Obudź swój potencjał”

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy rozpoczęło realizację grupowych i indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego przeprowadzanych w ramach projektu „Obudź swój potencjał”.

W zajęciach biorą udział trzy dziesięcioosobowe grupy młodzieży w wieku 18 – 24 lata, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu a ich status społeczny jak również brak kwalifikacji zawodowych utrudniają skuteczne wejście na rynek pracy.

Dzięki spotkaniom z doświadczonymi doradcami zawodowymi w ramach zajęć grupowych beneficjenci zdobywają wiedzę z zakresu lokalnego rynku pracy, opracowywania dokumentów aplikacyjnych oraz poznają instrumenty i usługi rynku pracy. Natomiast zajęcia indywidualne są okazją do identyfikacji potrzeb zawodowo–edukacyjnych uczestników oraz wspólnej pracy nad opracowaniem Indywidualnego Planu Działania.

IMG_4992

Podczas spotkań młodzi ludzie uczą się zasad godzenia życia osobistego i rodzinnego z pracą zawodową, poznają stereotypy płci funkcjonujące na rynku pracy oraz uczestniczą w zajęciach polegających na symulacji rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami.

W ramach projektu młodzież ma zapewnione wyżywienie oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia.

Projekt „Obudź swój potencjał” realizowany jest w ramach unijnej inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży”.