Dobre relacje z Absolwentami

W dniu 9 grudnia 2019 r. w Internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie absolwentów. Wszystkich uczestników w imieniu Dyrektora ECKiW OHP przywitał  i pozdrowił kierownik internatu Pan Krzysztof Semeniuk.

W trakcie spotkania młodzież wspominała miłe chwile z pobytu w naszej jednostce. Rozmawialiśmy również o planach na najbliższą przyszłość a  także nasi absolwenci opowiadali czym się zajmują w obecnej chwili. Przedstawiono jednocześnie młodzieży propozycje udziału w różnych inicjatywach OHP oraz projektach współfinansowanych z funduszy unijnych.

Na zakończenie spotkania na naszych wychowanków czekała smaczna kulinarna niespodzianka, przygotowana przez ich młodszych kolegów – kucharzy i cukierników, odbywających praktykę w warsztatach gastronomicznych ECKiW.

Absolwenci byli miło zaskoczeni i wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych tego typu spotkaniach w przyszłym roku.

Wiesław Gielecki, Olga Dawidziuk